De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Ik streef ernaar correcte en actuele informatie te bieden op deze website maar kan niet garanderen dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. Ik garandeer evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ik wijs iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Rienkje Samshuijzen